Wat is jouw mening over Samen verder?

Om de kwaliteit van het boek te evalueren en waar mogelijk te verbeteren, zijn we benieuwd naar jouw mening over onderstaande punten.

Geef een rapportcijfer van 1 t/m 10 op de nu volgende aspecten.

De inhoud ... 1 2 3 4 5 6 7 8910
1.a is leesbaar
1.b is herkenbaar
1.c geeft informatie
1.d geeft nieuwe inzichten
1.ewordt verduidelijkt door tekeningen
1.f is toepasbaar
1.g bevat bruikbare werkpunten

Thema's die ik mis zijn:

Ik heb de volgende suggesties:

Om meer inzicht in onze lezersgroep te krijgen, willen we graag nog van je weten: