Leven met jezelf ... en anderen

© 1994, Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer; 4e druk 2001. ISBN 90-239-0296-3

Achterflaptekst

Dit praktische boek bespreekt op heldere wijze hoe we om kunnen gaan met sterke en zwakke kanten van onszelf. Onderwerpen als angst voor mensen, zelfwaardering, leven met je eigen lichaam, opkomen voor je belangen en de waarde van het gevoel krijgen daarbij ruim aandacht. In veel hoofdstukken worden praktische suggesties gedaan die de lezer kunnen helpen om gedachten en ideeën in de praktijk een plaats te geven.

Via briefwisselingen gaat de schrijfster bovendien in op de vraag in hoeverre er een spanningsveld is tussen psychologische principes en het christelijke denken. Zij gaat daarbij concreet in op vragen rond zelfwaardering, assertiviteit en schuldgevoel.

Met dit boek wil de schrijfster mensen helpen in harmonie met zichzelf en met anderen te leven.

Inhoud

 1. Ik ben zo saai
  Zelfbeeld en zelfwaardering
 2. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar!
  Briefwisseling over aanleg en omgevingsinvloeden
 3. Waarom voel ik me zo vaak onzeker?
  Oorzaken van onzekerheid
 4. Ik heb iets tegen spiegels
  Briefwisseling over moeite met zelfacceptatie
 5. Is geloven niet voldoende?
  Briefwisseling over de aspecten van het mens-zijn
 6. Naar het atelier met jezelf
  Praktische tips over het veranderen van het zelfbeeld
 7. Ik voel het nou eenmaal zo!
  Briefwisseling over gevoel
 8. Kan een christen wel blij zijn met zichzelf?
  Briefwisseling over christelijke visie op zelfacceptatie
 9. Als hij het maar goed vindt...
  Opkomen voor het eigen belang
 10. Ik durf geen nee te zeggen
  Bewaken van het eigen belang
 11. Dat is modern egoïstisch!
  Briefwisseling over assertiviteit en christelijk geloof
 12. Ik doe het nooit goed genoeg
  Schuldgevoel: hulp en hinder