Geloven zoals je bent
De invloed van je persoonlijke stijl op je verhouding tot God en anderen

© 2002, Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer. ISBN 90-239-0993-3

Achterflaptekst

Hoe zit jij in elkaar? Reageer je gewoonlijk meer extravert of meer introvert? Ben je een aartsrealist of ben je meer idealistisch? Benader je dingen helder en rationeel of vanuit meegevoel met anderen? Ben je iemand die het liefst plant en vastlegt? Of wil je flexibel inspelen op wat er op je pad komt?

Niemand reageert altijd hetzelfde. Dan zouden we voorgeprogrammeerde machines zijn. Wel merken we dat een bepaalde manier van reageren ons gemakkelijker afgaat dan een andere. Met andere woorden: ieder mens heeft zijn (psychische) voorkeurstijlen van reageren.

Geloven zoals je bent laat zien dat onze persoonlijkheid ook invloed heeft op onze manier van geloven. Geloof is niet iets psychisch, maar onze geloofsinhoud en de manier waarop we ons geloof uiten worden wel door onze persoonlijkheid gekleurd. Wil Doornenbal illustreert dat met vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en uit bijbelse verhalen. Zo krijgt de lezer inzicht in zijn of haar eigen manieren van reageren in de verhouding tot God en in het samenspel met anderen in de gemeente.

Geloven zoals je bent is een boek dat uitdaagt om authentiek te leven in plaats van een kopie van een ander te worden. Tegelijk laat het zien hoe de gemeente een plek kan zijn waar mensen groeien, ondanks de vele verschillen in persoonlijke stijl.

Inhoud

  Vooraf
 1. Begrijp jezelf
 2. Ruimte voor verschillen
 3. Extravert en introvert
 4. Extraversie, introversie en geloof
 5. Plannen en spontaniteit
 6. Informatie inwinnen
 7. Feiten, intuïtie en geloof
 8. Beslissingen nemen
 9. Logica, gevoel en geloof
 10. Tips voor pastoraat
 11. Geven wat je hebt
  Gebruikte literatuur
  Omschrijving van de MBTI-typen